ÁSZF

 

A www.sportinvazioclub.com nem vállal felelősséget semmilyen kárért, különösen nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen, avagy közvetett, járulékos illetve másodlagos károkért, amelyek a felhasználó oldalain, illetve profilján található információkból fakadnak, vagy egyéb esetleges adatvesztés miatti károkért, függetlenül attól, hogy az ilyen károk, szerződésből, polgári peres vagy nem peres eljárásból származnak, vagy egyéb ügyekkel kapcsolatosak.

A www.sportinvazioclub oldal üzemeltetője, illetve szolgáltatója (Sportinvázió Club Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-340911) fenntartja a jogot az oldal szabályzatának, feltételeinek egyoldalú módosítására a Felhasználók előzetes hozzájárulása nélkül.

A www.sportinvazioclub.com magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy a weboldal szolgáltatással kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. 

 

Adatvédelmi tájékoztató

 

A sportinvazioclub.com az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 

* 1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény); 

* 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv)

A jelen közlemény célja, hogy szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

1) A www.sportinvazioclub.com-on használt felhasználói név lefoglalása regisztráció útján lehetséges. Regisztrációkor meg kell adni a felhasználói nevet és jelszót, az e-mail címet, és további lehetséges opciók közül lehet választani (valódi nevet, születési dátumot, nemet, lakhely, egyéb statisztikai adatok) , amelyek láthatóságáról az (érintett dönt). Fentieken felül lehetőség van profil kép, video feltöltésére és albumok létrehozására is. A megadott e-mail címre alkalmanként a szolgáltató a www.sportinvazioclub.com-mal, és a felhasználóval kapcsolatos technikai és személyes automatikus (értesítő) jellegű üzeneteket küld. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer biztonságos, folyamatos működéséhez elengedhetetlen.

2) A sportinvazioclub portál a felhasználói számítógépének egyes adatait köztük IP címét is a felhasználó látogatása során statisztika és adminisztráció (biztonság) céljából rögzíti. A sportinvazioclub ezeket az adatokat kizárólag statisztikai, és adminisztrációs célokra használja, amelyekhez kizárólag csak az oldal üzemeltetői férnek hozzá. Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználóink számítógépén adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása és további látogatásainak megkönnyítése céljából. A felhasználó az Internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon cookie elhelyezéséről. A felhasználó a böngészőjében a cookie-k tárolását bármikor letilthatja.

3) A regisztráció során az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes, és a felhasználó hozzájárulását igényli.

4) A regisztrált felhasználók további adatainak felvétele az oldal különböző szolgáltatásain keresztül lehetséges . A felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa megadott adatok egy része publikus, azaz az oldalon közzétételre kerül.

5) A regisztrált adatokhoz az oldal üzemeltetői, rendszergazdái, a portál ügyfélszolgálata, illetve publikus adatokhoz a többi felhasználó, ill. a portál látogatói férhetnek hozzá
Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek nem adunk át
Ez természetesen nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

6) A regisztráció során a felhasználó jelen szabályzat elfogadásával hozzájárul az sportinvazioclub portál által történő személyes adatai kezeléséhez.

7) Az adatok megőrzésére és védelmére minden rendelkezésünkre álló eszközt és alkalmazást a legjobb tudásunk szerint alkalmazzuk, azonban ennek ellenére fennáll a lehetősége, hogy az adatokhoz jogosulatlanul harmadik személy hozzájut (különböző támadások esetén) .

8) A felhasználóra vonatkozó jogok és kötelességek -> Lásd Felhasználási feltételek

9) A felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben az info@ sportinvazioclub.com címen kell kérvényeznie. A szolgáltató az igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén a megjelenített adatok már nem állíthatóak helyre, csupán a felhasználó azonosítójának lefoglalt neve marad meg az adatbázisban, illetve igényelheti annak megváltoztatását egy általánosan elnevezett sorszámozott törölt azonosítóra.

A weboldal üzemeltetője és szolgáltatója minden jogot fenntart az oldal szabályos működésére.

 

Fizetési módok

 

Oldalunkon az alábbi módszerekkel fizethet:

- PayPal

- CIB Bankkártyás fizetési mód

- Átutalás

- SMS

 

Felhasználási feltételek

 

Fogalmak:

1. Felhasználó : 

Felhasználónak minősül a weboldal látogatója, illetőleg mindenki aki a weboldalt igénybe veszi.

Regisztráció során a felhasználó elfogadja és eleget tesz a jelen felhasználási feltételeknek

2. Regisztráció:

Az sportinvazioclub.com alatt elérhető keretrendszer, ill. rendszer, és a rendszer által nyújtott funkciók használatba vétele az oldal által támogatott regisztráció vagy egyék közösségi oldalak által közzétett bejelentkezési API (facebook login button,google login button) használatával.

3. Szolgáltatás : 

Az sportinvazioclub.com alatt elérhető keretrendszer, ill. rendszer, és a rendszer által nyújtott funkciók.

I. Általános felhasználási feltételek:

1. Az sportinvazioclub fenntartja a jogot, hogy jelen felhasználási feltételeket a felhásználók előzetes hozzájárulása nélkül és vagy egyidejű értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A szabályzat és felhasználási feltételek módosítása után elfogadja azokat.

2. Általános kötelezettségek : 

A jelszava titokban való tartásáért és "erősségéért" Ön felel

Az Ön által megadott adatoknak/információknak időszerűeknek, teljesnek és valóságnak megfelelőeknek kell lenniük

Az azonosítójával történő jogosulatlan használata esetén, azonnal értesítenie kell az üzemeltetőt

Hozzájárul ahhoz, hogy az sportinvazioclub korlátozott információt tesz közzé magáról, azonban Ön ezen információk és vagy adatok megjelenítését korlátozottan képes beállítani

A sportinvazioclub fenntartja a jogot, hogy minden további értesítés nélkül inaktiválja, törölje az Ön fiókját jogsértés ill. az alább leírt feltételek megsértése esetén, és ha Ön félrevezetőnek vagy reklámhordozónak tekinthető.

Jelen szolgáltatást csakis kizárólag természetes magánszemélyek vehetik igénybe. 

A sportinvazioclub a nem természetes magánszemélyek és vagy csoportok, cégek által lefoglalt fiókokat értesítés nélkül inaktiválja.

A sportinvazioclub nem vállal felelősséget ezen kötelezettségek nem teljesítésével okozott hiányért, vagy kárért.

Amennyiben az Ön által megadott adatok félrevezetőnek minősíthetőek, az sportinvazioclub fenntartja a jogot, hogy a személyi azonosításához alkalmas dokumentum bekérésével ellenőrizze hitelességét, a félrevezető és megtévesztő felhasználók elkerülése érdekében. 

A sportinvazioclub fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatást bármely felhasználó felé megtagadja.

3. Regisztrációs szabályzat : 

Az oldalra való regisztrációval/és vagy az oldal használatba vétele egyéb alkalmazás áltál (facebook, mobil, google) beleegyezik abba, hogy az oldal által nyújtotta szolgáltatásokat nem használja fel személyiségi, és egyéb jogok megsértésére. 

4. Felelősség 

4.1. Az oldalra való regisztrációval Ön kijelenti, hogy az oldal által nyújtott szolgáltatásokon keresztül az Ön által közzétett adatokért és vagy információkért teljes mértékben felelősséget vállal.

4.2. Az oldalra való regisztrációval Ön elfogadja, hogy az oldal üzemeltetői, és adminisztrátorai, és vagy moderátorai, a magyar törvényeknek való megfelelés érdekében, egyéni elbírálás alapján, bármikor inaktiválhatja az Ön fiókját, ill. az Ön által közzétett bármilyen/bárminemű adatot, és vagy információt törölheti.

4.3. A sportinvazioclub nem ellenőrzi a felhasználók által publikált adatokat és információkat. A sportinvazioclub mint közvetítő szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználók által továbbított és közétett információkért / adatokért.

4.4. A regisztráció és szolgáltatás igénybe vételének alsó korhatára 13 év.

 

5. Nyereményjátékok

5.1. Az Üzemeltető (a Sportinvázió Club Kft.), mint szervező (a továbbiakban: „Szervező”) nyereményjátékokat szervez (a továbbiakban: „Nyereményjáték”) az általa üzemeltetett Weboldalon, illetve Facebook oldalon (https://www.sportinvazioclub.com/, https://www.facebook.com/sportinvazio/).

5.2. Az egyes Nyereményjátékok részletes feltételei (a Nyereményjáték elnevezése, időtartama, a jelentkezés feltételei, a sorsolás időpontja, a nyerés feltételei és a nyeremények) a Weboldalon, illetve Facebook oldalon közzétett játékkiírásban, az általános, összes Nyereményjátékra érvényes szabályok pedig a jelen feltételekben találhatók meg.

5.3. A Nyereményjátékokban részt vehet minden 18 életévet betöltött Internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: „Játékos”).

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt:

- a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1 § (1) bek. 1.), valamint

- egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közvetlen hozzátartozói (Ptk. 8:1 § (1) bek. 1.) Egyes Nyereményjátékoknál lehetséges, hogy a részvételnek egyéb feltételei vannak, ezt az adott Nyereményjáték leírása tartalmazza.

5.4 A nyeremények készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem átválthatók. A nyereményekkel kapcsolatos adófizetési kötelezettségnek a Szervező hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz.

5.5 A Szervező a nyeremények darabszámának megfelelő számú nyertest sorsol az érvényes jelentkező Játékosok közül. Amennyiben a Játékos nem felel meg a jelen előírások, avagy a játékkiírás feltételeinek, úgy a Szervező jogosult a Játékost a Nyereményjátékból kizárni. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

Abban az esetben, ha bármely nyertes nem felelne meg a nyereményjáték szabályzatban foglaltaknak és emiatt kizárásra kerülne, vagy a nyertes a megadott határidőn belül bármilyen okból nem venné át a nyereményt, a Szervező új nyertest sorsol.

5.5. A nyertest a Szervező ügyfélszolgálatának munkatársai videochaten értesítik. Az értesítés során a nyertes a beazonosíthatóság, illetve a nyeremény átvétele érdekében a következő adatait köteles megadni, ellenkező esetben a Szervező a nyereményt nem tudja átadni: név, lakcím, telefonszám.

5.7. A Szervező a nyereményt a nyertessel egyeztetett időpontban és helyszínen adja át az értesítést követő legfeljebb 30 naptári napon belül. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy nevét a Szervező a Weboldalon, illetve Facebook oldalon közölje, mint a Nyereményjáték nyertesét.

5.8. A Játékos személyes adatainak kezelésére a Szervező adatkezelési szabályzata irányadó.

5.9. A helytelen válasz megadásáért, név, értesítési vagy szállítási cím helytelen vagy pontatlan megadásáért, értesítési vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli. A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Nyereményjáték vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjáték, illetve az azt tartalmazó Weboldal, Facebook oldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

5.10. Szervező a Nyereményjátékkal kapcsolatos panaszok kezelésére ügyfélszolgálatot működtet, amelynek elérhetősége:

5.11 Amennyiben a Szervező Nyereményjátékot a 5.1. pontban felsorolt Facebook-oldalon szervez, úgy ezekre a Nyereményjátékokra is a jelen 5. pont rendelkezései az irányadók. A Facebook teljes körűen mentesül mindenfajta felelősség alól a Nyereményjátékokat illetően. A Szervező felhívja a figyelmet, hogy a Nyereményjáték kapcsán átadott személyes adatokat a Szervező kezeli és nem a Facebook. A Szervező elismeri, hogy Nyereményjátékokat a Facebook nem támogatja, nem hagyta jóvá, nem végzi, vele semmilyen módon nem áll kapcsolatban, a megvalósításban nem nyújt segítséget. A Nyereményjátékra való jelentkezéssel a fentieket a Játékos is tudomásul veszi, elfogadja.

 

 

II. Szolgáltatások használatára vonatkozó felhasználási feltételek:

 

Az oldalon tiltottak a következő tevékenységek:

Más és vagy saját oldalak reklámozása, kivételt képeznek a híres oldalak (youtube,google,hasonlóak megengedettek) (Azonnali kitiltás)

Politizálás (Azonnali kitiltás)

Kötekedés, Provokálás (Azonnali Kitiltás)

Trágár beszéd ( Azonnali Kitiltás )

Erotikus tartalom megosztása (Azonnali kitiltás)

Fajbeli megkülönböztetés, illetve elitélés (Azonnali kitiltás)

Felbújtás, mások megtévesztése, becsületsértés (Azonnali kitiltás)

Adminisztrátorral/Operátorral való kötekedés (Azonnali kitiltás)

Kiabálás ( Folyamatos nagybetűk használata ) (Azonnali kitiltás)

Egymás után több soron keresztül ugyanannak az üzenetnek a beírása, más néven floodolás ( Némítás )

Hosszabb, több soros szövegek sorozatos bemásolása ( Némítás / Azonnali kitiltás )

Privát beszélgetések bemásolása a közösbe ( Némítás / Azonnali kitiltás )

Moderátori döntés számonkérése, moderátor (direkt/indirekt) provokálása ( Némítás / Azonnali kitiltás )

Telefonszám, IP cím, e-mail cím, illegális FTP szerver, konkurrens chat szolgáltatás közzétele ( Azonnali kitiltás )

A chatet kizárólag közvetlen felhasználó-szerver kapcsolattal lehet igénybe venni, abba a felhasználó más számítógépet nem iktathat

Káromkodás, csúnya szavak használata, alapvető beszélgetési normák be nem tartása ( Némítás / Azonnali kitiltás )

Tilos más személyek, csoportok alázása;

Tilos másról valótlant állítani, rágalmazni, a becsületét, jó hírnevét rontani;

Mindenegyéb olyan szöveg tiltott mind a chaten, ami jogszabályt sért, vagy arra utal, illetve a szobalakók többségének ízlését durván sérti

Minden szoba egy adott csoport tagjait célozza meg, így a megfelelő szobában az adott csoport tagjai védelmet élveznek;

Amennyiben egy felhasználó a moderátorokat, adminisztrátorokat, vagy az üzemeltetőt szidalmazza fórumokon vagy chaten, az ellen azonnal figyelmeztetés nélkül felléphetnek a moderátorok

A renitens, többszörösen szabályszegö felhasználókkal szemben az operátorok figyelmeztetés nélkül is eljárhatnak.

A chaten tilos az idegen, a közösség számára nem érthető , idegen nyelv használata közösben és a topicokban, mivel az szabálytalanságra, és visszaélésekre adhat lehetőséget. Kivétel ez alól a külföld, roma , szomszédországok szoba, ahol engedett az idegen nyelv használata a közösben és topicban, mert ezt a moderátorok ellenőrzik. ( Némítás / Azonnali kitiltás )

A chatelő fenyegetése és vagy lejáratása akár privátban (jelezze egy adminisztrátornak/pontos szöveg + UTC/GMT +1 tz) , akár publikusban azonnali kitiltással jár

 Kultúrálatlan viselkedés ( azonnali kitiltás)

Videochat

A Videochat-et kizárólag regisztrált felhasználók vehetik igénybe. Javasoljuk, hogy körültekintoen, és elsosorban akkor használd a videóchat-et, ha a beszélgetőtársat ismered. A videochat tartalmát – az adminisztrátorok és üzemeltetők mellett – azok a Felhasználók látják, akik számára ezt engedélyezed. Az admnisztrátorok és az oldal üzemeltetői a kiskorúak védelme és jogos érdekeik biztosítása érdekében külön felhatalmazás nélkül is jogosultak a videóchat tartalmába betekinteni.

 

Fogalmak a chaten: 

Adminisztrátor: Az oldal általános felhasználási szabályzatába ütköző tevékenységek ellenőrzését végzi

Moderátor: A virtuális társalgókban lévő általános rend fenntartásáért felelős

Továbbá:

Az oldalon megosztott és publikát adatokért (képek, audió, videó), információkért az üzemeltető nem vállal felelősséget, ezért a lehetséges jogi következmények Önre hárulnak.

A szabályzat és vagy jelen feltételek megszegése, egyúttal a felhasználói fiókjának ideiglenes, és vagy teljes inaktiválását jelenti.

Az oldal regisztrációs szabályzatának elfogadásával, egyben elfogadja az oldal adatvédelmi szabályzatát is!

Az sportinvazioclub használata közben a hatályos jogszabályok által megengedett módon naplózzuk webes tevékenységeit.

A naplókat csak statisztikai célokra használjuk fel, és csak mi (üzemeltetők) és szükség esetén a hatóság fér hozzájuk.

A sportinvazioclub rendszerbe történő regisztráláskor megadott email címét a szolgáltatás többi felhasználója számára nem jelenítjük meg, azt csak kizárólag az oldal üzemeltetői látják.

Személyes adatait harmadik félnek nem adjuk át, kizárólag harmadik fél hirdetési ajánlatát tartalmazó emailt (spam) nem küldünk előzetes hozzájárulása nélkül.

A regisztrációval kijelenti, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a személyes adatait az sportinvazioclub.com oldal üzemeltetői az adatvédelmi tájékoztatóban leírtak szerint kezelhetik.

Jogvita esetén a Szolgáltató és a Felhasználó egyaránt elismerik a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét.

 A sportinvazioclub.com felkerülő tartalmakat kifejezetten nem ellenőrzi, felettük törvényességi felügyeletet nem gyakorol, sem szerzői és szomszédos jogi, sem személyiségi jogi, sem egyéb tartalmi szempontból. Ugyanekkor vállalja, hogy amennyiben bármilyen tartalmával kapcsolatban harmadik személy hitelt érdemlően igazolja, hogy az számára jogsérelmet okoz, úgy legfeljebb 72, órán belül a tartalmat a felületeiről eltávolítja. A videók környezetében hirdetések, termékmegjelenítések lehetnek láthatók. Ezek tartalmáért a sportinvazioclub.com minden felelősséget kizár.

Az oldalon csak jogtiszta multimédiás tartalmat oszthat meg!

Tartalom megosztása esetén elfogadja, hogy a tartalomból származó bármilyen lehetséges jogi következmény Önre hárul.

 

III. Általános kötelezettségek:

 

Tartalom megosztása

Tartalom megosztásánál lehetősége van a megosztott tartalom láthatóságának beállítására.

Továbbá :

 

Felhasználói fiókja törlése esetén, a fiókjához tartozó tartalmat Önnek kell törölnie, mielőtt inaktiválná fiókját. Az ebből származó későbbi károkért a www.sportinvazioclub.com nem vállal felelősséget.

A www.sportinvazioclub.hu nem vállal felelősséget semmilyen kárért, különösen közvetlen avagy közvetett, járulékos illetve másodlagos károkért, amelyek az Ön oldalain, illetve az Ön által közzétett található információkból/adatokból fakadnak, vagy egyéb esetleges adatvesztés miatti károkért, függetlenül attól, hogy az ilyen károk, szerződésből, polgári peres vagy nem peres eljárásból származnak, vagy egyéb ügyekkel kapcsolatosak.

Az oldalra való regisztrálással kijelenti, hogy az Ön által közétett tartalomból fakadó esetleges bárminemű károkért Ön a felelős

A sportinvazioclub.com nem vállal felelősséget a felhasználók által megadott adatok hitelességéért

 

Biztonság

 

Mindent megteszünk, hogy az sportinvazioclub.com a lehető legbiztonságos legyen, azonban ezt nem tudjuk teljes mértékben garantálni. 

Azonban, hogy még biztonságosabbá váljék az sportinvazioclub, az oldalra való regisztrálással az alábbi kötelezettségeknek eleget kell tennie:

Nem küldhet kereskedelmi célú/jellegű adatot/levelet az sportinvazioclub-en

Nem gyűjthet a felhasználókról tartalmat vagy információt

Nem folytathat jogellenes marketinget a weboldalon.

Nem tölthet fel vírusokat, vagy más rosszindulató kódokat

Nem tehet közzé másokat sértő tartalmat

Nem tehet közzé gyűlölködő, fenyegető, vagy pornográf, uszító, erőszakot tartalmazó adatot

Nem használhatja a sportinvazioclub bárminemű jogellenes, megtévesztő tevékenységre

Nem folytathat a sportinvazioclub helyes működése ellen irányuló tevékenyeséget (pl DoS, különböző támadások)

Chat

 

A chaten lehetősége van az Ön által streamelt adat (kamerkép,hanganyag) privát módban való közzétételére, így a sportinvazioclub nem vállal semminemű felelősséget az ebből fakadó későbbi károkért

A chaten lehetősége van a felhasználók letiltására/némítására

A chaten közzétett információ más felhasználó által való közzététele esetén, a weboldal semminemű felelősséget nem vállal

A szabályzat és a felhasználási feltételek el nem olvasása, figyelmetlen elolvasása, illetve meg nem értése nem mentesíti annak betartása alól.

 

Ügyfélszolgálat

E-mail: sportinvazio@gmail.com

Cégnév: Sportinvázió Club Kft.

Adószám: 26717397-2-42

Telefonszám: 06-70-342-2061